DOPLNKOVÉ SLUŽBY

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Okrem inžinieringu poskytujeme aj ďalšie priamo súvisiace služby:

  • Odborná asistencia pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností
  • Odborná pomoc pri riešení a zadávaní vypracovania geometrických plánov
  • Návrh na zápis do katastra nehnuteľností
  • Osobná a telefonická komunikácia s investorom /stavebníkom/, projektantmi a s pracovníkmi dotknutých orgánov a stavebných úradov v záujme urýchlenia vybavenia všetkých dokladov
  • Pripravíme a odovzdáme prehľadnú a komplexnú dokumentáciu z investičnej činnosti (všetky písomností a vyjadrenia, prehľad príjmov a výdavkov, …)
  • Doplnkové služby v spolupráci s partnermi, napríklad právne alebo marketingové služby