ČINNOSTI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

ČINNOSTI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

ČINNOSTI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

 

Aj keď sú už kocky hodené, projekt hotový, povolenia vybavené a stavba beží, treba mať oči na stopkách. Zabezpečíme vám autorizovaný stavebný dozor pre inžinierske stavby a  stavebný dozor pre pozemné stavby. Takisto zabezpečíme kontrolu súladu realizácie stavby s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní a plnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia. Účasť na kontrolných dňoch a ich organizácia, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh je tiež samozrejmosťou.