ZASTUPOVANIE KLIENTA

ZASTUPOVANIE KLIENTA

ZASTUPOVANIE

 

Zastupujeme klienta pred tretími osobami od začiatku až po ukončenie celého schvaľovacieho procesu a vo všetkých druhoch konaní, vrátane zastupovania v jednotlivých konaniach pred:

  • projektantom
  • zhotoviteľom stavby
  • účastníkmi konania