STAVEBNÉ ÚRADY

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE

Na tejto stránke sme pre vás na jednom mieste pripravili zoznam vybraných stavebných úradov. Nájdete tu informácie o otváracej dobe, adresu, dôležité kontakty a aktuálne informácie, ktoré ovplyvňujú chod úradov a ich režim.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto
Adresa:
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Starostka:
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
02 5924 6277
starostka@staremesto.sk

Všeobecný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad

Podateľňa

Podateľna:

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:00
Streda
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:00
Piatok
07:30
-
12:00
13:00
-
13:30
Sobota
-
-

Miestny úrad v Starom Meste dočasne ruší stránkové dni a úradné hodiny pre verejnosť, otvorená bude iba podateľňa

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Podunajské Biskupice
Adresa:
Žiacka 2
821 06 Bratislava
Starosta:
Mgt. Zoltán PÉK
2 4020 9203
starosta@mupb.sk

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. arch. PhD. Mária Urbánková
Referenti:
Ing. arch. Jana Grznárová
Ing. Soňa Matejovičová

Špeciálny stavebný úrad

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
11:30
12:30
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:30
-
16:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
11:30
12:30
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:30
-
16:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

Od 30.3.2020 fungujú stránkové hodiny podľa pôvodného režimu.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Ružinov
Adresa:
Mierová 21
827 05 Bratislava
Starosta:
Ing. Martin Chren
starosta@ruzinov.sk

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca SÚ:
JUDr. Klaudia Dianišková
Referenti:
Ing. Lucia Kilianová
Ing. arch. Jaroslav Kučera
Ing. Martin Guldan, PhD.
Ing. arch. Lýdia Branišová

Špeciálny stavebný úrad

Ing. Zuzana Pallaghyová
Ing. Marián Rehuš, PhD.

Špeciálny stavebný úrad

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
11:00
13:00
-
16:00
Utorok
08:00
-
11:00
-
Streda
08:00
-
11:00
13:00
-
16:00
tvrtok
08:00
-
11:00
-
Piatok
08:00
-
11:00
-
Sobota
-
-

Od pondelka 20. 4. 2020 sa upravujú úradné hodiny MÚ - pre podateľňu
Občania, ktorí prídu na stavebný úrad, sa musia zahlásiť na recepcii miestneho úradu, pracovník SÚ si ich následne vyzdvihne.
Už oznámené ústne pojednávania sa neuskutočnia v pôvodných termínoch, náhradné termíny budú všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené v dostatočnom časovom predstihu.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Bratislava II - VRAKUŇA
Adresa:
Šíravská 7
821 07 Bratislava
Starosta:
JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta@vrakuna.sk

Všeobecný stavebný úrad

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
07:30
-
12:00
13:00
-
16:00
Streda
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:00
Piatok
07:30
-
12:00
-
Sobota
-
-

Od 06.04.2020 do 14.04.2020 bude miestny úrad vrátane podateľne zatvorený.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa:
Junácka 1
832 91 Bratislava
Starosta:
Mgr. Rudolf Kusý
02/49 253 512

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Eva Daňová
Referenti:
Ing. Daniel Bolgáč
Ing. arch. Andrea Bzdúchová
Ing. arch. Kamila Marušáková
Ing. arch. Gabriela Minárová
Ing. arch. Anna Pobočková
Ing. arch. Alena Šterdasová

Špeciálny stavebný úrad

Ing. Valéria Holubkovičová

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
Piatok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:00
Sobota
-
-

Stránkové hodiny na stavebnom úrade ostávajú aj naďalej zrušené

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Rača
Adresa:
Alstrova 249
831 06 Bratislava
Starosta:
Mgr. Michal Drotován
02 4911 2481
starosta@raca.sk

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. Andrea Mrvová
Referenti:
Bc. Janette Masloviecová
Ing. Veronika Lúčanová

Špeciálny stavebný úrad

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
07:30
-
12:00
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
-
Utorok
08:00
-
12:00
-
Streda
08:00
-
12:00
-
tvrtok
08:00
-
12:00
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

Stránkové hodiny na stavebnom úrade ostávajú aj naďalej zrušené. K dispozícii ostáva len podateľňa - od 8:00 do 12:00. Obyvatelia môžu komunikovať so zamestnancami miestneho úradu iba prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava - Vajnory
Adresa:
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
Starosta:

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Referenti:
Ing. Erik Jarábka
Ing. arch. Peter Choluj

Špeciálny stavebný úrad

Ing. arch. Peter Choluj

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:00
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:00
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

Pre mimoriadnu situáciu rušíme stránkové dni, fungovať pre občanov bude len podateľňa

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Devín
Adresa:
Kremeľská 39
841 10 Bratislava 46
Starostka:
Ing. Ľubica Kolková
02 6020 2511
starostka@devin.sk

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. Erika Pálešová
Referenti:
Ing. Iveta Suneková

Podateľňa

Podateľňa:
Bibiana Krechňáková

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
09:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
09:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
Piatok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:00
Sobota
-
-

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devín oznamuje všetkým svojim obyvateľom, že je do odvolania pre verejnosť zatvorený.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Devínska Nová Ves
Adresa:
Novoveská 5401/17
841 07 Devínska Nová Ves

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. Zuzana Polášová
Referenti:
Bc. Kristína Lauková

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:00
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:00
Piatok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:30
Sobota
-
-

Vykonáva svoju agendu len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom objednaní:Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutí stavebného úradu a prípadné prevzatie overenej projektovej dokumentácie;Poradenstvo v odborných otázkach, súvisiacich s vybavovaním agendy stavebného úradu – pred podaním žiadostí (napr. rozsah dokladov potrebných k jednotlivým konaniam), po podaní žiadostí, a to telefonicky a mailom.Každý pondelok a stredu od 8.00 do 9.00 h máte možnosť sa objednať telefonicky alebo mailom. Kontakty: mail: ver.tothova@azet.sk, tel.: 02/60201427, mail: lilia.lohnicka@mudnv.sk, tel.: 02/60201406, mail: kristina.laukova@mudnv.skObčania budú vybavovaní iba individuálne po predchádzajúcom objednaní. Čas vyhradený na vybavovanie úradných záležitostí je stanovený na pondelky a stredy od 9.00 do 12.00 h.Ostatné záležitosti môžu občania vybaviť mailom, prípadne telefonicky prostredníctvom zverejnených telefónnych čísel. Agenda každého organizačného útvaru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je priebežne zabezpečovaná.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava - Dúbravka
Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava
Starosta:
RNDr. Martin Zaťovič
starosta@dubravka.sk

Všeobecný stavebný úrad

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
13:00
-
16:00
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
13:00
-
16:00
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
11:00
-
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
11:00
-
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

Stránkové hodiny na stavebnom úrade ostávajú aj naďalej zrušené.
Stavebný úrad predlžuje lehoty na podanie námietok a pripomienok o počet dní, po ktoré bude platiť opatrenie a ruší termíny ústnych pojednávaní počas doby platnosti opatrenia.
Štvrtok – konzultácie po vzájomnom dohovore a nahliadanie do podkladov oznámených konaní 13:00 – 16:00

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava - Karlova Ves
Adresa:
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
Starostka:
Dana Čahojová
starostka@karlovaves.sk

Všeobecný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:00
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
08:00
-
12:00
-
Piatok
08:00
-
13:00
-
Sobota
09:00
-
13:00
-

Stavebný úrad otverený Pondelky a Stredy

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Lamač
Adresa:
Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava
Starosta:
Ing. Lukás Baňacký
starosta@lamac.sk

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. Vlastislava Rychtáriková
Referenti:
Ing. Veronika Demetrovičová
Ing. arch. Alena Knoppová

Špeciálny stavebný úrad

Ing. Marek Poláš

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
18:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
18:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
18:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
18:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
18:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:30
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
18:00
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:30
Piatok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:30
Sobota
-
-

Stavebný úrad predlžuje lehoty, v rámci ktorých je možné podávať námietky a vyjadrenia k prebiehajúcim konaniam na oddelení územného konania a stavebného poriadku o taký počet dní, aký budú v rámci miestneho úradu platiť tieto obmedzenia.

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Záhorská Bystrica
Adresa:
Námestie Rodiny 1
843 57 Bratislava 48

Všeobecný stavebný úrad

Vedúca:
Ing. Margaréta Rychtáriková
Referenti:
Ing. Beáta Rodáková

Špeciálny stavebný úrad

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
13:00
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
17:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
16:30
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
14:30
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:30
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:00
Piatok
08:00
-
13:00
-
Sobota
-
-

Stránkové hodiny na stavebnom úrade ostávajú aj naďalej zrušené

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad MČ Rusovce, Jarovce, Čuňovo
Adresa:
Vývojová 8, 851 Bratislava
Starostka:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

Všeobecný stavebný úrad

Referenti:
Ing. arch. Alena Briganová

Špeciálny stavebný úrad

Mgr. Jana Bánová

Podateľňa

Podateľňa:
Darina Jenčíková

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
15:30
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
15:30
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

Stavebný úrad Rusovce spoločný pre Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Čunovo

Aktualizácia: 27.10.2020

Názov:
Stavebný úrad Bratislava-Petržalka
Adresa:
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
Starosta:

Všeobecný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:30
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
-
-
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:30
tvrtok
-
-
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
08:00
-
12:00
13:00
-
17:00
Utorok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:30
Streda
08:00
-
12:00
13:00
-
16:30
tvrtok
08:00
-
12:00
13:00
-
15:30
Piatok
08:00
-
12:00
-
Sobota
-
-

Stránkové hodiny na stavebnom úrade ostávajú aj naďalej zrušené