STAVEBNÉ ÚRADY

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE

Na tejto stránke sme pre vás na jednom mieste pripravili zoznam vybraných stavebných úradov. Nájdete tu informácie o otváracej dobe, adresu, dôležité kontakty a aktuálne informácie, ktoré ovplyvňujú chod úradov a ich režim.

Aktualizácia: 14.04.2021

Názov:
Stavený úrad Žilina
Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Primátor:
Mgr. Peter Fiabáne
04 1706 3104
primator@zilina.sk

Všeobecný stavebný úrad

Vedúci SÚ:
JUDr. Roman Dolejší
Referenti:
Ing. Michaela Kolenkášová
Ing. arch. Romuald Krajčovič
Ing. arch. Alena Rihalová
Ing. arch. Júlia Durdyová

Špeciálny stavebný úrad

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Utorok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Streda
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Piatok
07:30
-
12:00
13:00
-
14:00
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Utorok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Streda
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Piatok
07:30
-
12:00
13:00
-
14:00
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Utorok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Streda
07:30
-
12:00
13:00
-
17:00
tvrtok
07:30
-
12:00
13:00
-
15:30
Piatok
07:30
-
12:00
13:00
-
14:00
Sobota
-
-

V klientskom centre v budove Mestského úradu v Žiline bude prístupné výlučne pracovisko:
podateľne, pokladne od 08:00 hod. do 11:00 hod.Ostatné služby v klientskom centre dočasne poskytované nebudú.
S Mestským úradom v Žiline je však možné komunikovať každý pracovný deň telefonicky, resp. elektronicky bez obmedzenia