STAVEBNÉ ÚRADY

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE

Na tejto stránke sme pre vás na jednom mieste pripravili zoznam vybraných stavebných úradov. Nájdete tu informácie o otváracej dobe, adresu, dôležité kontakty a aktuálne informácie, ktoré ovplyvňujú chod úradov a ich režim.

Aktualizácia: 12.08.2020

Názov:
Stavebný úrad Poprad
Adresa:
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Primátorka :
Ing. Andrea Turčanová
05 1310 0101
primatorka@presov.sk

Všeobecný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
07:30
-
11:30
12:30
-
15:30
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:30
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
07:30
-
11:30
12:30
-
15:30
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:30
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
-
-
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
07:00
-
11:30
12:30
-
15:30
Utorok
07:00
-
11:30
12:30
-
15:30
Streda
07:00
-
11:30
12:30
-
16:00
tvrtok
07:00
-
11:30
12:30
-
15:30
Piatok
07:00
-
11:30
12:30
-
15:00
Sobota
-
-

Stránkové dni len v pondelok a stredu

Aktualizácia: 12.08.2020

Názov:
Stavebný úrad Vysoké Tatry
Adresa:
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Primátorka :
Ing. Andrea Turčanová
05 1310 0101
primatorka@presov.sk

Všeobecný stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad

Podateľňa

všeobecný stavebný úrad

Pondelok
07:30
-
11:30
12:00
-
15:30
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
07:30
-
11:30
12:00
-
15:00
Sobota
-
-

špeciálny stavebný úrad

Pondelok
07:30
-
11:30
12:00
-
15:30
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
07:30
-
11:30
12:00
-
00:00
Sobota
-
-

podateľňa

Pondelok
07:30
-
11:30
12:00
-
15:30
Utorok
-
-
Streda
07:30
-
11:30
12:00
-
16:00
tvrtok
-
-
Piatok
07:30
-
11:30
12:00
-
15:00
Sobota
-
-

Mestský úrad Vysoké Tatry bude od 27.04.2020 až do odvolania pracovať v obmedzenom režime.