Domov

01

My sme NORDING

Poskytujeme komplexné služby v oblasti inžinierskej činnosti v stavebníctve. Našich klientov sprevádzame počas celého schvaľovacieho procesu investičnej výstavby. Zabezpečíme všetko od prípravy a posúdenia investičného zámeru až po kolaudáciu. Keďže sme pri projektoch od začiatku, v každej etape dokážeme pomôcť klientovi vyhnúť sa možným rizikám ešte predtým, ako sa objavia. Ale to by nebolo možné bez toho najvzácnejšieho, čo v NORDINGU máme. Bez skvelých ľudí a ich dlhoročných skúseností. Tešíme sa na spoluprácu.

home-01l

DVA KROKY PRED ÚRADMI

My v NORDINGU nekontrolujeme iba paragrafy, predpisy a nariadenia. Nepozeráme sa iba do papierov. My chceme vidieť viac. Preto sa na váš zámer pozrieme v širšom meradle pekne zhora. Úplne zhora, aby sme hneď na začiatku videli všetky špecifiká a súvislosti. Zodpovedne vám povieme, čo všetko vo vašom projekte, na vašom stavenisku, v danej lokalite, s danými inžinierskymi sieťami, komunikáciami a susedmi budete musieť ešte pred začatím stavby ošetriť. Jedine tak dokončíte svoj zámer hladko a načas. Dôležitým a limitujúcim časovým prvkom sú zákonné lehoty a obvyklé lehoty a doby v procesnom postupe správnych orgánov a stavebných úradov v jednotlivých konaniach.

Preto v harmonograme výkonu inžinierskej činnosti nášmu klientovi predkladáme časový prehľad jednotlivých konaní na stavebných úradoch. Potom priebežne preverujeme stav vybavenosti stanovísk, vyjadrení, či jednotlivých úkonov a informujeme o nich nášho klienta.

03

NAŠA OBĽÚBENÁ ČINNOSŤ JE INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Plánovaním výstavby, prípravou stavby a realizovaním akejkoľvek stavebnej činnosti sa stávate investorom alebo stavebníkom. Musíte sa pripraviť na pomerne zložitý postup v povoľovacom procese výstavby a často nezrozumiteľné právne predpisy. Zároveň vaše predstavy o rýchlosti, správnosti a zákonnosti konaní stavebných úradov môžu naraziť na tvrdú realitu. Aby ste sa nedostali do situácie, že nemôžete svoj zámer realizovať podľa svojich predstáv, budeme vždy pri vás a celým procesom vás prevedieme takpovediac za ručičku. Všetko vám vysvetlíme ľudskou rečou a v čo najkratšom čase. To je naša vízia inžinieringu. A áno, baví nás to.

home-right
04

CASE STUDIES

alebo ako vám vieme pomôcť v prípade, ak…

– vás trápia neprehľadné a komplikované majetkovoprávne vzťahy k nadobudnutým nehnuteľnostiam.

Vypracujeme podrobnú analýzu situácie, navrhneme efektívny postup a v spolupráci s renomovanou právnou kanceláriou pripravíme komplexné riešenie. Výsledkom nemôže byť nič iné, ako vaša spokojnosť.

– vlastníte pozemky pre plánovaný investičný zámer a výstavbu, ktoré nie sú stavebnými pozemkami.

Situáciu preveríme, odkonzultujeme a následne spustíme proces zmeny druhu vašich pozemkov na stavebné pozemky. Potom už len stačí naštartovať váš development.

– ste dostali ponuku na odkúpenie projektu.

Pripravíme vám analýzu stavu projektu a konaní a upozorníme na možné riziká. Skontrolujeme dokumentáciu, overíme u dotknutých orgánov pravdivosť poskytnutých informácií a za vás odkomunikujeme s protistranou prípadné doplnenia. Našim výstupom budú relevantné informácie, ktoré vám pomôžu spraviť najlepšie rozhodnutie vo vašom živote.

Každý prípad je však iný, takže ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Tím NORDINGU najprv zanalyzuje konkrétnu situáciu a pripraví relevantný výstup. Úroveň detailu rozpracovania vždy nastavíme podľa potrieb klienta.

05

Autorizácia A2
plyn k vašim službám

Mnoho vašich zámerov vyžaduje práve tento typ odbornosti a povedzme si otvorene, tento typ okrúhlej pečiatky. Kde ju však zohnať? Je to ľahké, stačí sa obrátiť na spoľahlivého partnera pre vaše projekty – Nording. My si s tým už poradíme.

ventil
06

INŽINIERING 2.0

Inžiniersku činnosť na pozemných a inžinierskych stavbách poskytujeme pre nové stavby a pre zmeny tých existujúcich (prístavba, nadstavba, stavebné úpravy). Náš inžiniering nie je len suché doručovanie papierov na úrady. My o projektoch rozmýšľame nad rámec bežných povinností a komplexne. A prinášame riešenia na kľúč.

Pozrite si, čo všetko pre vás môžeme urobiť