NAŠE KONTAKTY

Ing. arch. Jana
CHEBEŇOVÁ

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
+421 910 750 460
jana.chebenova@nording.sk

Ing. Janka
BLAHÚTOVÁ

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
+421 910 750 461
janka.blahutova@nording.sk

Ing. arch. Ľuboslava
KONEČNÁ

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
+421 910 750 462
luboslava.konecna@nording.sk

Peter
VARTOVNÍK

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
+421 903 046 640
peter.vartovnik@nording.sk

Sídlo spoločnosti :

Blagoevova 9 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka / IČO: 51454505 / DIČ: 2120728335

 

Kancelária Bratislava:

Mlynské nivy 4962/54, 821 09 Bratislava / budova “INFORAMA” / 4. poschodie

 

Ak máte akékoľvek otázky, budeme radi ak nám napíšete: