TO SME MY! MY SME NORDING!

01

TÍM SO SKÚSENOSŤAMI Z DRUHEJ STRANY

Náš tím má odborné vedomosti a skúsenosti nadobudnuté aj pri pôsobení na stavebných úradoch. Preto sa vie pozrieť na váš projekt aj optikou úradníkov. Vie čo, v akom čase a v akej kvalite čakajú od vás štátne orgány a stavebné úrady. Členovia nášho tímu sa vyznajú v technických normách, predpisoch a ustanoveniach, o ktorých bežný smrteľník ani netuší. Vďaka tomu vám dokážeme pripraviť originálne, komplexné a hlavne efektívne riešenie na mieru s pridanou hodnotou.

02

Peter Vartovník

ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI
NORDING

Čím dlhšie som pôsobil v oblasti developmentu a projektového manažmentu, tým viac som mal pocit, že klasický inžiniering už v 21. storočí nestačí. Verím v inovácie, preto som vymyslel koncept inžinieringu 2.0.
Jeho základnými piliermi sú odbornosť a skúsenosť z druhej strany. Teda odborníci, ktorí vedia, ako to chodí na úradoch, lebo tam kedysi sami pracovali. Tento prístup prináša bezkonkurenčnú efektivitu. Zrýchlenie procesov, skrátenie termínov a tým pádom aj úsporu nákladov.

Vieme, že nie sme dokonalí a presne to nás posúva stále vpred. Aj keď máme prepracovaný inžiniering 2.0, ktorý funguje perfektne, nespíme na vavrínoch. Každý nový projekt je pre nás výzvou a zároveň inkubátorom pre ďalšie inovácie.

Moja hlava je stále otvorená novým prístupom, nebojím sa spochybňovať vlastné idey. Mazať, škrtať, búrať a stavať nanovo. Viem, že tu ide o reputáciu klienta aj o reputáciu Nordingu, preto do každého zadania ideme naplno, ako keby od neho závisela naša budúcnosť. A nikdy to nebude inak.“

03

Ing. Anna Kimličková

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
PROJEKTANT AUTORIZÁCIA A2- PLYN04

Michaela Garaiová

ODBORNÝ ACCOUNT MANAGER INŽINIERINGU

Nording je pre mňa hlavne príležitosť. Príležitosť pracovať v inovatívnej firme, učiť sa od profesionálov a inšpirovať sa lídrami. Toto vám nedá žiadna univerzita. Okrem zbierania skúseností z prvej ligy je pre mňa pôsobenie v Nordingu aj otázkou prestíže.

Som hrdá, že môžem svojou troškou s použitím svojich schopností tvoriť úspešný príbeh. To mi dodáva sebavedomie a skvelý pocit, že som súčasťou niečoho väčšieho a lepšieho. Verím, že v Nordingu po boku perfektných profesionálov zanechám svoju stopu a prinesiem do DNA firmy dobré gény :).

Jozef Benkovský

ODBORNÝ ASISTENT INŽINIERINGU

Je úžasné sledovať pri práci odborníkov a ešte úžastnejšie byť pre nich oporou, spolupracovať s nimi na inšpiratívnych projektoch a nakoniec aj vidieť výsledky našej spoločnej práce. Obzvlášť, ak všetko dobre funguje.

Každý deň v Nordingu beriem ako šancu byť lepší ako včera a, veru, mám sa kým inšpirovať. Vysoko si cením odborné schopnosti našich špecialistov a Peter je pre mňa veľkou inšpiráciou, ako rozmýšľať po novom, ako posúvať hranice, ako mať otvorené oči a nebáť sa robiť veci inak.

05

ODBORNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 

Počas pracovných a mimopracovných aktivít vykonávaných v oblasti stavebníctva pracovníci nášho tímu nadobudli znalosti technických noriem, smerníc a technických podmienok najmä pozemných stavieb a stavieb pozemných komunikácií, zákonov v oblasti stavebného práva a iných súvisiacich zákonov a vykonávacích vyhlášok k týmto zákonom. Pri svojej  pracovnej a rozhodovacej činnosti aplikovali najmä stavebný zákon, cestný zákon, zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o dráhach, zákon o vodách, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o ovzduší, zákon o odpadoch, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, katastrálny zákon, zákon o priestupkoch, správny poriadok (všetky typy konaní), čo je dostatočnou zárukou ich vysokej odbornosti na výkon inžinierskej činnosti v stavebníctve.