PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ OBSAH DOKUMENTÁCIE A PRÍSLUŠNOSŤ ÚRADOV

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ OBSAH DOKUMENTÁCIE A PRÍSLUŠNOSŤ ÚRADOV

„Vieme, kto je príslušný v ktorej veci konať, ktorému úradu akú vec postúpiť a čo od koho žiadať,“ hovorí Janka Blahútová. „Nekomunikujeme len so stavebníkom. Aktívne hovoríme aj s dotknutými orgánmi, ktoré vydávajú jednotlivé záväzné stanoviská a vyjadrenia. A to skôr, ako ich vydajú.

„Prídu k nám klienti s tým, že už majú úplne všetko a chýba im iba jedno jediné stanovisko. To však nie a nie získať. Potom počas rozhovoru zistíme, že svoju žiadosť podali nekompletne a doplnili ju až po výzve. Hm. To ale nie je správny postup.

Mať správne podanú kompletnú žiadosť na prvýkrát znamená, že bude vybavená skoro, že spoločnosť nebude vyzývaná na doplňovanie a celý proces nebude prerušovaný.

Pre klienta je dôležité, aby inžiniering presne vedel, ktorému úradu čo postúpiť, aké má kompetencie a čo je od koho možné žiadať. Vďaka tomu sa proces vybavovania nepredlžuje a stavebníci na stanoviská nemusia čakať viac, ako mohli predpoklad. Pozor, na niektoré záväzné stanoviská sa čaká aj štyri až osem mesiacov!

Preto si radšej premyslite, či žiadosť nepodáte hneď prvýkrát poriadne a či na to radšej nevyužijete profesionálne služby spoločnosti Nording.

Inak začnite rátať…

Podáte žiadosť a čakáte. Za prvých štyri až osem mesiacov príde možno iba výzva na doplnenie. Doplníte a čakáte. Koľko? Možno aj ďalších osem mesiacov. Ak je odpoveď nesúhlasná, čakáte ďalších osem mesiacov… Možno. Možno len päť, šesť… Hm. Toľko strateného času kvôli jednej chybe – nesprávne podanej žiadosti?

Vidíte, meškať so stavbou toľko mesiacov, tomu sa hovorí – ruinovanie investora z nedbanlivosti.