Kategória: PORADENSTVO

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ OBSAH DOKUMENTÁCIE A PRÍSLUŠNOSŤ ÚRADOV

„Vieme, kto je príslušný v ktorej veci konať, ktorému úradu akú vec postúpiť a čo od koho žiadať,“ hovorí Janka Blahútová. „Nekomunikujeme len so stavebníkom. Aktívne hovoríme aj s dotknutými orgánmi, ktoré vydávajú jednotlivé záväzné stanoviská a vyjadrenia. A to skôr, ako ich vydajú. „Prídu k nám klienti s tým, že už majú úplne všetko a chýba im iba jedno jediné stanovisko. To […]

celý článok

Moderný inžiniering valcuje schvaľovania v prospech developera

Niektoré konania viaznu v zdĺhavom a namáhavom získavaní potrebných vyjadrení a stanovísk. Vďaka čomu sa ich darí rozhýbať? Ing. arch. Jana Chebeňová (Úsmev) „Vďaka tomu, že sme pôsobili v tých oblastiach stavebníctva, ktoré potrebuje práve inžiniering. Prešli sme celým stavebným procesom a dobre vieme, čo kde žiadať a na koho sa obrátiť. Keď sa dvadsať rokov venujete projektovaniu, viete odborne čítať […]

celý článok

POVOĽOVANIE STAVIEB V PROCESE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU A V PROCESE ZMIEN A DOPLNKOV PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

V zmysle § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu a pre vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu v územnom konaní zlúčenom so stavebným konaním (v zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona) sú schválené územnoplánovacie dokumentácie (ÚPD) a pre vydanie stavebného povolenia na stavbu, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie v súlade s vyššie citovaným ustanovením. […]

celý článok