VIZIONÁR, KTORÝ ZMENIL POHĽAD NIELEN NA SVET ARCHITEKTÚRY

VIZIONÁR, KTORÝ ZMENIL POHĽAD NIELEN NA SVET ARCHITEKTÚRY

Poznáte jedny z turisticky najnavštevovanejších stavieb v Európe, ktoré  vznikli vďaka Friedrichovi Stowasserovi? Že nie? Určite sa mýlite, tento avantgardný umelec, ktorý pôsobil pod umeleckým menom Friedensreich Hundertwasser sa vyznačoval skutočne nekonvenčným zmýšľaným. Vďaka nemu sa zmenil pohľad nielen na architektúru.

Tak napríklad medzi najuletenejšie Hundertwasserove myšlienky patrí tzv. okenné právo, ktoré by dávalo oprávnenie každému občanovi, aby si fasádu okolo svojich okien upravil, samozrejme, len do výšky pokiaľ dočiahne jeho ruka. Ako zarytý ekologický aktivista bol zástancom aj stromovej povinnosti, ktorá bola postavená na myšlienke kompenzácie vplyvom priemyselnej spoločnosti na prírodu. 

Z množstva realizovaných stavieb je najznámejší práve Hundertwasserhaus vo Viedni. Všetkých jeho vyše tisíc okien je jedinečných a žiadna línia domu nie je dokonalá. No práve vďaka svojej nedokonalosti, nekonvenčnosti a farebnosti sa stal turistickou atrakciou, ktorú už v prvý deň otvorenia chcelo vidieť okolo 70-tisíc zvedavcov.