BEŽNÝ INŽINIERING VS INŽINIERING 2.0

BEŽNÝ INŽINIERING VS INŽINIERING 2.0

Ak potrebujete profesionálne služby, hľadáte modernú a proklientsky orientovanú spoločnosť. Ako ale prídete na to, či ste v tej správnej? Tu sú základné momenty, ktoré by ste si mali všímať. V čom teda vynikajú zamestnanci modernej inžinieringovej firmy.

1. V POZNANÍ AKTUÁLNEJ LEGISLATÍVY

Uvedomujú si jej zložitosť a vedia, že už dávno nie sú deväťdesiate roky. Vy, stavebníci, musíte kvôli nestabilnej legislatíve dokladovať každým dňom viac a viac a nemusíte ani zďaleka poznať aktuálne zákony, vyhlášky, predpisy a normy. Situáciu preberú z vašich ťažkých unavených ramien s ľahkosťou na svoje plecia a cez celú spleť paragrafov s vami prejdú čo najjednoduchšie a najrýchlejšie.

2. V PROFESIJNEJ MINULOSTI

Pracovníci spoločnosti Nording robia dlhé roky v oblasti stavebníctva. Teraz sa venujú inžinieringu, predtým však prešli stavebnou činnosťou, stavebnými úradmi, projekciou, špeciálnymi stavebnými úradmi, developerskými spoločnosťami… Vydávali záväzné stanoviská, riešili problémy stavebníkov z druhej, tretej, … strany. 

Preto dokážu na základe pár otázok vydedukovať, kde je váš problém, pomenovať, či je jeden alebo ich je viac, situáciu vedia pohotovo rozanalyzovať a následne vás navigovať, ktorou najjednoduchšou cestou sa treba vybrať po potrebnú pečiatku. V ideálnom prípade sa dohodnete na spolupráci a spravia to vo vašom mene sami.

Mimochodom, u nás v Nordingu si vážime vaše schopnosti a bola by škoda plytvať nimi tam, kde to ovládame lepšie my. Pokojne sa preto oprite o profesijnú minulosť našich kolegov, ktorí potrebné inštitúcie poznajú rovnako dobre zvnútra ako zvonku.

3. V ŠTÚDIU VAŠICH PODKLADOV

„Vďaka mojej práci na stavebnom úrade som mala reálne skúsenosti s firmami, ktoré k nám prišli v mene klienta riešiť inžiniering. Veľká časť z nich nemala naštudovaný projekt  a podklady, čo by malo byť pri kvalitnom inžinieringu samozrejmosťou. Ja som prišla pracovať na stavebný úrad z projekčnej činnosti, a tak som bola zvyknutá naštudovať si výkresy a celkovo celý projekt. Často kvôli tomu vznikali nepríjemné situácie, pretože ako pracovníčka úradu som projekt poznala lepšie ako zástupcovia klienta, a tak sa s nimi nedalo komunikovať. Podľa môjho názoru je neúnosné, aby klienti doplácali na nepripravenosť inžinieringu. Byť dokonale pripraveným je podľa nás základnou hybnou silou našej práce,“ hovorí Jana Chebeňová.

V spoločnosti Nording pracujú profesionáli, ktorí sem prišli so základným cieľom – zhodnotiť svoje minulé a mnohoročné skúsenosti v prospech vás – našich klientov.