Moderný inžiniering valcuje schvaľovania v prospech developera

Moderný inžiniering valcuje schvaľovania v prospech developera

Niektoré konania viaznu v zdĺhavom a namáhavom získavaní potrebných vyjadrení a stanovísk. Vďaka čomu sa ich darí rozhýbať?

Ing. arch. Jana Chebeňová

(Úsmev) „Vďaka tomu, že sme pôsobili v tých oblastiach stavebníctva, ktoré potrebuje práve inžiniering. Prešli sme celým stavebným procesom a dobre vieme, čo kde žiadať a na koho sa obrátiť. Keď sa dvadsať rokov venujete projektovaniu, viete odborne čítať výkresy, čo je pre inžiniering dôležité. Keď robíte osem rokov na stavebnom úrade, vyznáte sa v schvaľovacom procese a poznáte každý dotknutý orgán. Tiež viete, čo má obsahovať dokumentácia, ku ktorej kompetentný orgán bez pripomienok vydá súhlasné stanovisko.

Na túto otázku je teda jednoduchá odpoveď. Stavebný proces poznáme z každej strany, pretože sme si ním prešli v rôznych pracovných pozíciách. Vieme, ako stavebný zákon čítajú úradníci, ako projektanti a ako právnici. Okrem toho vidíme aj rozdiely v zaužívaných postupoch na jednotlivých stavebných úradoch. To bez skúseností nejde. My ich však máme.“

Inak? Áno, takto…

„Pracovala som na stavebnom úrade. Keď naň prišiel bežný človek, ktorý chcel rekonštruovať byt, bolo dôležité poradiť mu jednoduchú a rýchlu cestu k realizácii a pomôcť mu pripraviť podanie. Často sa však stávalo, že poradiť potrebovali aj ľudia z inžinieringu. Chceli od nás počuť doslova všetko čo potrebujú k podaniu. Bolo to pre nás prekvapivé, pretože ide o službu platenú stavebníkmi. Na základe týchto skúseností je podľa nás v Nordingu nevyhnutné naštudovanie dokumentácie a podkladov alebo aj návrh alternatívnych postupov základom moderného a profesionálneho inžinieringu v prospech klienta.

Developer potrebuje stavať a nie čakať

Ing. Janka Blahútová

„Viete, v schvaľovacom procese nejde len o poznanie stavebného zákona, ale tiež jeho vykonávacích vyhlášok a celý zoznam osobitných predpisov, ako zákon o pozemných komunikáciách, zákon o ochrane prírody a krajiny, vodný zákon a mnohé ďalšie. Všetky s procesom súvisia, všetky treba poznať, tak môžeme klientom poskytovať široké a rôznorodé služby. 

Pozor, zákony sa však tiež dosť menia, a aj keď ich má človek naštudované, musí sa im venovať dlhodobo a neustále sledovať ich aktualizácie. To je ďalšia kompetencia, ktorá sa ťažko získava bez dlhoročných skúseností a bez radosti z práce. 

Dlho som radila a stále radím na Modrej streche ľuďom s najrôznejšími problémami v schvaľovacom procese. Stále sa na nás vďaka tomu obracajú aj nešťastní stavebníci zdanlivo bez východiska. Tí sa často týždne nevedia vysporiadať s niečím, čo vyriešime telefonátom alebo komunikáciou s úradom za pár dní. Sú to stovky príbehov. 

A zákony sú, bohužiaľ, stále komplikovanejšie a komplikovanejšie. Najmä odkedy sme vstúpili do Európskej únie, nakoľko ako členský štát má SR právne predpisy zosúladené s právom EÚ. Keďže ich poznáme, sme vo výhode a každú žiadosť podávame so všetkými náležitosťami. Je kompletná, správne podaná a tiež predkonzultovaná. Vďaka tomu celý schvaľovací proces odsýpa. A o to nám ide. Developer predsa potrebuje stavať a nie čakať.“

Máte na naše kolegyne otázky? Nech sa páči, tu sú ich e-mailové adresy. Pokojne sa na ne obráťte alebo nás navštívte. Sme vám k dispozícii. 

Ing. arch. Jana Chebeňová: jana.chebenova@nording.sk

Ing. Janka Blahútová: janka.blahutova@nording.sk