MOST, KTORÝ NEMÁ OBDOBU

MOST, KTORÝ NEMÁ OBDOBU

Nie, nebavíme sa tu o špičkovej stavbe, ktorá zamestnala tímy vyskladané z najlepších stavbárskych kapacít. Toto je jednoduchý drevený mostík, akých ste prešli v živote stovky. No predsa, tento je veľmi špeciálny.

Nachádza sa v Portugalsku. A zároveň v Španielsku. No v tom netkvie jeho unikátnosť. Veď mostov spájajúcich dve krajiny je snáď milión. Táto skromná drevená stavba je však najkratším medzinárodným mostom na svete.

Mostík cez potok nazývaný La Marca spája španielsky okres La Codosera s portugalským Arronches a meria iba 3,2 metra. Aj keď sa ako najkratší medzinárodný most často uvádza most na ostrovoch Zavikon spájajúci USA a Kanadu, nie je to pravda. Je to iba bájka lokálnych sprievodcov. V skutočnosti sú oba ostrovčeky nazývané Zavikon na území Kanady, takže lávka pre chodcov nemôže byť medzinárodná. Navyše španielsko-portugalské dielo je o 4 metre kratšie.

Tento rekordne krátky mostík medzi dvoma krajinami budovali stavitelia z jedného aj druhého brehu. Výstavbu financovala Európska únia a je určený pre chodcov, cyklistov, prípadne motocyklistov.